Alapadatok

Kedvezményezett neve: Zomba Község Önkormányzata

Projekt címe: Kompetenciafejlesztő foglalkozások a szociokulturális esélyegyenlőségért Zombán és térségében

Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00100

Támogatás összege: 25.000.000 forint

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás tervezett időtartama: 2018.02.01. - 2020.01.31.

A projekt bemutatása: Az intézményen kívüli nevelési színterek és ezekhez a színterekhez kapcsolódó foglalkozások jelentősége az ezredforduló után egyre hangsúlyosabbá vált. A családok életvitelében bekövetkezett változásokból adódóan a szülők részéről egyre nagyobb az igény arra, hogy az oktatási intézmények minél komplexebb tudást adjanak át gyermekeiknek szem előtt tartva a mindennapi élet során felmerülő igényeket és követelményeket. Érthető módon az intézmények ennek a komplex feladatnak és elvárásnak csak nehezen tudnak megfelelni. A kisebb községekben, így településünkön és a szomszédos településeken élő gyermekek, épp a szűkös lehetőségekből következően, jelentős szociokulturális hátránnyal indulnak, amely nagymértékben befolyással lehet későbbi életvezetésük és munkaerő piaci pozíciójuk alakulásában. A projekt megvalósítása lehetőséget teremthet Önkormányzatunk számára arra, hogy eddig kifejtett közművelődési tevékenységét koncentráltabban végezhesse, a már meglévő foglalkozásokat továbbfejleszthesse és kiterjeszthesse, elérhetővé téve a szomszédos községekben élő gyermekek számára is. A megvalósítani kívánt foglalkozások a módszertani átgondoltságból következően kettős funkcióval rendelkeznek. A foglalkozásokkal elsődlegesen – összhangban a közművelődési tevékenységek alapelveivel – tartalmas szabadidős elfoglaltságot szeretnénk biztosítani a településünkön, és a településünk vonzáskörzetében élő óvodás és általános iskolás gyermekeknek. Mindezek által a résztvevők életre szóló élményeket szerezhetnek.