Projekt bemutatása

Az egészségügyi alapellátás térségi szintű fejlesztése szükségszerű, mivel a helyi szükséglet és igény mutatkozik arra, hogy a lakosság olyan egészségügyi alapszolgáltatáshoz jusson, amely hozzásegítheti általános egészségi állapotának javításához, jobbá tételéhez. Ezen szolgáltatásokhoz történő eljutás sok esetben költség és időigényes, mivel helyben nem vagy korlátozott mértékben érhetőek el, valamint a térségünk lakosságának jelentős része hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Ahhoz, hogy jelentősen javulhasson a térség lakosságának egészségi állapota szükségszerű a prevencióhoz kapcsolódó projektelemek kivitelezése (egészségi állapotfelmérés, személyre szabott életmód tanácsadás, dietetikai szaktanácsadás), a megfelelő szakemberek bevonása. Sajnálatos módon térségünkre is jellemző, hogy az egészségügyi alap- és szakellátás túlterhelt ebből következően a lakosságnak még kevesebb lehetősége van arra, hogy az egészségi állapotával (középkorú, és idősebb korcsoport), vagy az élethelyzetből következő (terhesség, kisgyermekgondozás) egyénileg differenciált tanácsadásokon vehessen részt. Mindez jelentős mértékben kihat a lakosság életminőségére, amely hatványozottan jelenik meg térségünkben a már említett halmozottan hátrányos helyzet következtében. Felhívással összhangban 5 háziorvosi tevékenység folytatására jogosult orvos együttműködése által kívánjuk a tervezett projektet megvalósítani: dr Kovács Éva – szakmai vezető -, dr Farkas Klára, dr Szabó Zoltán, dr Szoboszlai Ildikó, dr Horváth Erika és Kárpáti Eszter. A megvalósítás során együtt kívánunk működni a Felhívásban meghatározott szakemberekkel: Csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, szakképesítéssel rendelkező ápoló, népegészségügyi koordinátor, dietetikus, gyógytornász, védőnők, egészségfelelős. A szakemberek összehangolt együttműködése lehetőséget biztosít jelen projekten belül annak a detektált hiányosságnak a felszámolásához, amely az alapellátás és az egyéb szinteken jelenlévő kommunikációs anomáliákhoz köthető. A projekt során megerősödő kapcsolati háló által az alapellátás színterén már rövidtávon is biztosítottá válik annak minőségi működése, így járulva hozzá a lakosság egészségi állapotának és életminőségének jelentős javulásához. A kiépülő praxisközösség, és az egyes szereplők közti hatékony kommunikáció elősegítheti a háziorvos utánpótlásából, és a túlterhelt szakellátásból adódó tünetek enyhítését. Az alapellátás színvonalának emelése nem csak közvetlenül képes javítani a betegellátás minőségét, hanem közvetve is, mivel a projekt során koncentrálttá válik a szakemberek jelenléte, gördülékenyebbé a kommunikáció, így reményeink szerint a fiatalabb orvosok számára alternatívaként szolgálhat az, hogy kisebb településeken vegyék át az idősebb háziorvosoktól a praxist, vagy létesítsenek újakat. Ez hosszútávon közvetve segíti elő a betegellátás színvonalának magasabb minőségű, egyenletes fenntartását. Jelen projekt célja, hogy javuljon a praxisközösség által lefedett lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, átgondoltabbá és koncentráltabbá váljon a prevenció térségünkben, a magasabb színvonalú ellátás által a magasabb progresszivitási szintű és költségesebb ellátási színterek tehermentesítése, javuljon a betegellátáshoz való hozzáférés és ezáltal csökkenjenek a betöltetlen praxisokból eredő területi egyenlőtlenségek, újabb együttműködések létesüljenek. Mindezek által növekedhet az alapellátás színvonala, a lakosság egészségtudatossága, így csökken a területi egyenlőtlenségekből következő negatív szimptómák. A kitűzött cél mindenkit érint, függetlenül korosztálytól, nemtől, egészségi, mentális állapottól, társadalmi, jövedelmi helyzettől, hiszen az egészségmegőrzés nem egy-egy meghatározott, szűk réteg kiváltsága lehet, alacsony költségvetésből is lehet egészségesen élni, figyelni a jelekre, időben tenni a rizikófaktorok kiküszöböléséhez. A pályázat természetesen elsősorban a település és a környező lakók életére jelent nagy hatást, azonban az áttételes, nemzetgazdasági szintű folyamatokhoz való hozzájárulása kétségtelen, így a multiplikatív hatás biztosított. A fent kitűzött teljesülése érdekében praxis közösségi találkozókat, egyéni egészségügyi tanácsadásokat és állapotfelméréseket, képzéseket és mentálhigiéniás szakemberek bevonását tervezzük a megvalósítás során.