Alapadatok

Kedvezményezett neve: Zomba Község Önkormányzata

Projekt címe: Élményközpontú tanulási lehetőségek Zomba községében és térségében

Projekt azonosítója: EFOP-3.7.3-16-2017-00048

Támogatás összege: 80.000.000 forint

Támogatás mértéke: 100%

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.09.28.

A projekt tartalmának ismertetése: Településünk célja a jelen projektmegvalósítással, hogy az itt élők megkaphassák a megfelelő támogatást az egész életen át tartó tanuláshoz, illetve a képességeik fejlesztésére, akár a kompetenciafejlesztő foglakozások, vagy szakkörök formájában. Projektünk elsődleges célja az életen át tartó tanulás elősegítése, illetve hozzáférés biztosítása a területi különbségek csökkentéséhez, másodlagosan viszont tartalmas szabadidő elfoglaltságot szeretnénk biztosítani a településünkön, és a településünk vonzáskörzetében élők számára. Mindezek által a résztvevők életre szóló élményeket szerezhetnek, tartalmas és hasznos tudásra tehetnek szert. A fentiekben megnevezett céljainkon kívül a Felhívásban meghatározott foglalkozások kereteihez, valamint a Felhívás célrendszeréhez igazodva olyan ismeretátadó, élményközpontú tevékenységek megvalósítása is a célunk, amely közvetlenül járul hozzá a résztvevő célcsoport ismereteinek bővítéséhez, kompetenciáinak fejlesztéséhez, vagyis személyiségük formálódásához.